Salad | Kani Food

Lọc

SALAD BƠ CÁ HỒI

109,000₫

SALAD CÁ NGỪ HẤP

99,000₫

SALAD CUA LỘT CHIÊN TEMPURA

109,000₫

SALAD DA CÁ HỒI

99,000₫

SALAD GÀ KARRAGE

99,000₫

SALAD HẢI SẢN

132,000₫

SALAD RONG BIỂN

89,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM