Salad | Kani Food

Lọc

SALAD BÒ

99,000₫

SALAD BƠ CÁ HỒI

109,000₫

SALAD BƠ THANH CUA

99,000₫

SALAD BƠ VÀ CÁ TRÍCH

99,000₫

SALAD CÁ NGỪ HẤP

99,000₫

SALAD CUA LỘT

109,000₫

SALAD DA CÁ HỒI

99,000₫

SALAD ĐẶC BIỆT

139,000₫

SALAD GÀ CHIÊN AGE

99,000₫

SALAD GÀ SỐT TERIYAKI

99,000₫

SALAD HẢI SẢN

119,000₫

SALAD RÂU MỰC CHIÊN AGE

109,000₫

SALAD RONG BIỂN

89,000₫

SALAD TÔM

109,000₫

SALAD TÔM CHIÊN

109,000₫

SALAD TÔM TRỨNG

109,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM