Cơm Nhật | Kani Food

Lọc

BENTO KANI - SET 11

99,000₫

BENTO KANI - SET 12

149,000₫

BENTO KANI - SET 13

119,000₫

BENTO KANI - SET 14

99,000₫

BENTO SET 1

89,000₫

BENTO SET 10

99,000₫

BENTO SET 2

89,000₫

BENTO SET 3

99,000₫

BENTO SET 4

109,000₫

BENTO SET 5

99,000₫

BENTO SET 6

119,000₫

BENTO SET 7

109,000₫

BENTO SET 8

119,000₫

BENTO SET 9

129,000₫

CƠM BA CHỈ HEO XÀO KIM CHI

99,000₫

CƠM BÒ ÁP CHẢO

129,000₫

CƠM BÒ TRỨNG

109,000₫

CƠM CÁ HỒI CHIÊN XÙ & LƯƠN

139,000₫

CƠM CÁ HỒI TERIYAKI

139,000₫

CƠM CÁ HỒI TÔM

149,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM