Nigiri | Kani Food

Lọc

GUNKAN BỤNG CÁ NGỪ NHẬT HÀNH LÁ

179,000₫

GUNKAN CÁ HỒI TRỨNG CÁ CHUỒN KHÈ

89,000₫

GUNKAN CÁ HỒI VÀ TRỨNG CÁ HỒI

109,000₫

GUNKAN CẦU GAI

239,000₫

GUNKAN TÔM TÍCH TRỨNG CÁ CHUỒN

39,000₫

SUSHI AKAMI

119,000₫

SUSHI BẠCH TUỘC

32,000₫

SUSHI BỤNG CÁ HỒI KHÈ

45,000₫

SUSHI CÁ CAM

59,000₫

SUSHI CÁ CAM KHÈ

62,000₫

SUSHI CÁ CHIM

39,000₫

SUSHI CÁ HỒI

39,000₫

SUSHI CÁ HỒI KHÈ SỐT CÁ TUYẾT

39,000₫

SUSHI CÁ NGỪ

29,000₫

SUSHI CÁ NGỪ KHÈ

32,000₫

SUSHI CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG

32,000₫

SUSHI CHUTORO

129,000₫

SUSHI LƯƠN

49,000₫

SUSHI LƯỜN CÁ BƠN

109,000₫

SUSHI LƯỜN CÁ BƠN KHÈ

112,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM