Món ngâm tương | Kani Food

Lọc

BẠCH TUỘC NGÂM TƯƠNG

99,000₫

CÁ HỒI NGÂM TƯƠNG

159,000₫

COMBO A: CÁ HỒI, TÔM, TRỨNG

339,000₫

COMBO B: CÁ HỒI, TÔM, BẠCH TUỘC

339,000₫

COMBO C: CÁ HỒI, TÔM, SÒ ĐIỆP

399,000₫

COMBO D: CÁ HỒI, BẠCH TUỘC, TRỨNG

309,000₫

COMBO E: SÒ ĐIỆP, TÔM, TRỨNG

299,000₫

SÒ ĐIỆP NGÂM TƯƠNG

149,000₫

TÔM SÚ NGÂM TƯƠNG

119,000₫

TRỨNG NGÂM TƯƠNG

65,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM