Món chính | Kani Food

Lọc

LẨU COLLAGEN HẢI SẢN

299,000₫

LẨU MISO HẢI SẢN

299,000₫

LẨU YOSE HẢI SẢN

299,000₫

MÌ NABE HẢI SẢN

149,000₫

MÌ NABE THỊT BÒ

139,000₫

MÌ NABE THỊT GÀ

119,000₫

MÌ RAMEN BÒ

139,000₫

MÌ RAMEN XÀO BÒ

129,000₫

MÌ RAMEN XÀO HẢI SẢN

139,000₫

MÌ UDON XÀO BÒ

129,000₫

MÌ UDON XÀO HẢI SẢN

139,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM