Món chính | Kani Food

Lọc

CARY BÒ

99,000₫

CARY GÀ

99,000₫

CARY HEO

99,000₫

CARY TÔM TEMPURA

99,000₫

KAKE UDON/SOBA

89,000₫

MÌ MISO RAMEN

139,000₫

MÌ RAMEN XÀO BÒ

129,000₫

MÌ RAMEN XÀO HẢI SẢN

139,000₫

MÌ UDON XÀO BÒ

129,000₫

MÌ UDON XÀO HẢI SẢN

139,000₫

UDON/SOBA TEMPURA

99,000₫

XÁ XÍU HEO UNDON/SOBA

99,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM