Gunkan | Kani Food

Lọc

GUNKAN CÁ HỒI SỐT CAY

35,000₫

GUNKAN CÁ NGỪ SỐT CAY

29,000₫

GUNKAN CÁ NGỪ, BƠ SỐT WASABI

29,000₫

GUNKAN DA CÁ HỒI TRỘN TRỨNG CÁ MAYO

29,000₫

GUNKAN RONG BIỂN TRỘN MÈ

19,000₫

GUNKAN TÔM VÀ TRỨNG TÔM MAYO

49,000₫

GUNKAN TRỨNG CÁ CHUỒN

49,000₫

GUNKAN TRỨNG CÁ HỒI

79,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM