HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH | Kani Food

Lọc

BẠCH TUỘC

650,000₫

CÁ HỒI KHOAI TÂY CHIÊN XÙ ĐÔNG LẠNH

39,000₫

CÀNG CUA KING CRAB

2,000,000₫

CUA LỘT

500,000₫

CUA TUYẾT CANADA

850,000₫

ĐẦU MỰC

300,000₫

HÀU NHẬT MIYAGI

260,000₫

HÀU NHẬT NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

350,000₫

KING CRAB GOLDEN

1,199,000₫

LƯƠN NGƯ NHẬT ĐÔNG LẠNH

240,000₫

LƯƠN NHẬT NISSI

200,000₫

MỰC CHẾ BIẾN 3 VỊ IKAZANMAI - IENOMI - AJIKURABE

128,000₫

MỰC ỐNG

550,000₫

SÒ ĐIỆP NGUYÊN CON

200,000₫

SÒ ĐIỆP NHẬT ĐÔNG LẠNH

1,200,000₫

SÒ ĐIỆP NHẬT NỬA MẢNH - SIZE LỚN

339,000₫

SÒ ĐỎ (HOKIGAI)

1,000,000₫

TAKOYAKI GÓI 40 VIÊN

149,000₫

TÉP ĐÔNG LẠNH

65,000₫

THANH CUA NHẬT ĐÔNG LẠNH

490,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM