Roll | Kani Food

Lọc

COMBO ROLL 01

319,000₫

COMBO ROLL 02

329,000₫

COMBO ROLL 03

305,000₫

CREPE ROLL

109,000₫

ROLL CÁ CAM ÁP CHẢO TRỨNG CÁ CHUỒN

129,000₫

ROLL CÁ HỒI BƠ TOBIKO

149,000₫

ROLL CÁ HỒI KHÈ LỬA

119,000₫

ROLL CÁ HỒI PHÔ MAI CHIÊN GIÒN

99,000₫

ROLL CÁ HỒI SỐT MENTAIKO

119,000₫

ROLL LƯƠN CUỘN BƠ

99,000₫

ROLL LƯƠN NHẬT PHÔ MAI

179,000₫

ROLL SÒ ĐIỆP PHÔ MAI

119,000₫

ROLL TÔM VÀ TRỨNG CÁ CHUỒN

129,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM