Sashimi

Lọc

BẠCH TUỘC SASHIMI

85,000₫

BÀO NGƯ SASHIMI

139,000₫

BỤNG CÁ HỒI SASHIMI

109,000₫

CÁ CAM SASHIMI

139,000₫

CÁ CHIM SASHIMI

99,000₫

CÁ HỒI SASHIMI

99,000₫

CÁ NGỪ NHẬT SASHIMI

199,000₫

CÁ NGỪ SASHIMI

85,000₫

CÁ TRÍCH SASHIMI

99,000₫

HÀU NHẬT SASHIMI

69,000₫

LƯƠN NHẬT

159,000₫

SÒ ĐIỆP SASHIMI

115,000₫

SÒ ĐỎ SASHIMI

109,000₫

THANH CUA NHẬT

89,000₫

THANH CUA SASHIMI

89,000₫

TÔM ĐỎ SASHIMI

225,000₫

TÔM SÚ SASHIMI

99,000₫

TÔM SÚ, TRỨNG CÁ CHUỒN SASHIMI

89,000₫

TRỨNG CÁ CHUỒN SASHIMI

79,000₫

TRỨNG CÁ HỒI SASHIMI

90,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM