Yaki | Kani Food

Lọc

BÁNH BẠCH TUỘC

24,000₫

BÁNH XÈO NHẬT

79,000₫

BÒ CUỘN NẤM

89,000₫

CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI/SỐT MENTAIKO

119,000₫

CÁ SABA NƯỚNG/NƯỚNG SỐT TERIYAKI

89,000₫

CÁ SANMA NƯỚNG/NƯỚNG SỐT TERIYAKI

99,000₫

CÁ TRỨNG NƯỚNG MUỐI/CHIÊN XÙ

59,000₫

CÁNH GÀ SỐT TERIYAKI

99,000₫

ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI/SỐT TERIYAKI

109,000₫

HÀU NHẬT NƯỚNG PHÔ MAI/HOÀNG KIM

69,000₫

LƯỠI BÒ XÀO TỎI

109,000₫

LƯƠN NHẬT NƯỚNG

150,000₫

MANG CÁ CAM NƯỚNG MUỐI/SỐT TERIYAKI

239,000₫

RÂU MỰC XÀO KIM CHI

139,000₫

RÂU MỰC XÀO TỎI

129,000₫

SÒ ĐIỆP NƯỚNG HOÀNG KIM/PHÔ MAI

45,000₫

XÁ XÍU HEO

99,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM