Món ngâm tương - Sốt thái | Kani Food

Lọc

BẠCH TUỘC NGÂM TƯƠNG

99,000₫

BẠCH TUỘC SỐT THÁI

99,000₫

CÁ HỒI NGÂM TƯƠNG

159,000₫

CÁ HỒI SỐT THÁI

159,000₫

COMBO 01: CÁ HỒI, TÔM, TRỨNG

319,000₫

COMBO 02: CÁ HỒI, BẠCH TUỘC, TRỨNG

309,000₫

COMBO 03: CÁ HỒI, SÒ ĐIỆP, TRỨNG

339,000₫

COMBO 04: CÁ HỒI, TÔM, BẠCH TUỘC

359,000₫

COMBO 05: CÁ HỒI, TÔM, SÒ ĐIỆP

409,000₫

SÒ ĐIỆP NGÂM TƯƠNG

149,000₫

SÒ ĐIỆP SỐT THÁI

149,000₫

TÔM SỐT THÁI

119,000₫

TÔM SÚ NGÂM TƯƠNG

119,000₫

TRỨNG NGÂM TƯƠNG

65,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM