Sushi | Kani Food

Lọc

COMBO ROLL 01

319,000₫

COMBO ROLL 02

329,000₫

COMBO ROLL 03

305,000₫

COMBO SUSHI 01

109,000₫

COMBO SUSHI 02

169,000₫

COMBO SUSHI 03

139,000₫

COMBO SUSHI 04

179,000₫

COMBO SUSHI 05

209,000₫

COMBO SUSHI 06

199,000₫

CREPE ROLL

109,000₫
EHOMAKI
-17%

EHOMAKI

99,000₫ 119,000₫
-17%

GUNKAN BỤNG CÁ NGỪ NHẬT HÀNH LÁ

179,000₫

GUNKAN CÁ HỒI SỐT CAY

39,000₫

GUNKAN CÁ HỒI TRỨNG CÁ CHUỒN KHÈ

89,000₫

GUNKAN CÁ HỒI VÀ TRỨNG CÁ HỒI

109,000₫

GUNKAN CÁ NGỪ BƠ MAYO

39,000₫

GUNKAN CÁ NGỪ SỐT CAY

35,000₫

GUNKAN CẦU GAI

239,000₫

GUNKAN CẦU GAI - TRỨNG CÁ HỒI

199,000₫

GUNKAN DA CÁ HỒI TRỨNG CÁ CHUỒN

32,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM